เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปี 2563

วันที่ 30 มกราคม 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้