เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประเมินการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 27 มกราคม 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ได้ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินรับรองระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ณ ห้องประชุมหนองจิก เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้