เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

สหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง 1 อัตรา

ไฟล์ที่ 1.
ประเภท
ขนาด 0.45 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้