เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

อบรมสัมมนาวิชาการและเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 16 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านเป็ดนำโดยนายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด และผู้บริหาร เข้าร่วมการอบรมสัมมนาวิชาการและเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด มีพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านเป็ดร่วมตอนรับผู้เข้าร่วมประชุม ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
QR Code หน้านี้