เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ต้อนรับพลตรี เสาวราชย์ แสงผล ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3

วันอังคารที่1 มกราคม 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยข้าราชตำรวจ ทหาร กำนัน สมาชิกจิตอาสา สมาชิกอปพร.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับพลตรี เสาวราชย์ แสงผล ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชน ณ จุดบริการประชาชนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้