เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เริ่มเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ บึงหนองโคตร ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

QR Code หน้านี้