เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านเป็ดจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยการบรูณาการร่วมกันระหว่าง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด กรมทหารราบที่ 8 ศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด วิทยาลัยบรมราชชนนีขอนแก่น และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 6 ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก พันเอกณรงค์ สวนแก้ว ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งจะมีการตั้งจุดบริการประชาชน ในวันที่ 27 ธันววาคม 2562 - 2 มกราคม 2562 ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้