เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

วิ่ง FUN - RUN ศาลปกครอง สานสัมพันธ์ 5องค์กร

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านเป็ดเข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง Fun - Run โดยศาลปกครองขอนแก่น จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานครั้งที่ 3 เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี เป็นระยะทาง 4.5 กิโลเมตร
QR Code หน้านี้