เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง (ถนนศรีจันทร์วางท่อลอด) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่ 1.
ประเภท
ขนาด 3.76 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้