เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ผู้นำหมู่บ้านและบุคคลในชุมชน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

วันที่ 24 มกราคม 2561 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ผู้นำหมู่บ้านและบุคคลในชุมชน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 24 - 27 มกราคม พ.ศ.2561 ณ จังหวัดขอนแก่น ชลบุรี ระยอง โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
QR Code หน้านี้