เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

ไฟล์ที่ 1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
ประเภท
ขนาด 5.2 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้