เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รับมอบรางวัลที่ผ่านการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA)

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด นำโดยนายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คํานวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้เข้าร่วมรับมอบรางวัลที่ผ่านการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส(ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยเทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีผลการประเมินในระดับ A
QR Code หน้านี้