เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

พิธีสวนสนาม วันชาติไทย ประจำปี 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เข้าร่วมพิธีเดินสวนสนาม วันชาติไทย ที่ลานสวนสนามมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ โดยมี นาย สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีชุมนุมสวนสนามวันชาติไทย ประจำปี พ.ศ. 2562 ท่ามกลางกลุ่มพลังมวลชนจากทุกภาคส่วน ข้าราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ กลุ่มจิตอาสา ลูกเสือ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก การจัดงานวันชาติไทยครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของวันชาติไทยและร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในอันที่จะสรรค์สร้างวินัยของคนในชาติพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุข
QR Code หน้านี้