เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 13 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้จัดกิจกรรมงานวันเด็ก โดยมีนายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานพิธีเปิด งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล หน่วยงานภาครัฐต่างๆ และประชาชน เข้าร่วมงาน พร้อมชมการแสดงและกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ ณ สวนสาธารณะริมบึงหนองโคตร
QR Code หน้านี้