เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน โดยกรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย ซึ่งมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้(ดาวเรือง) และบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยมีพันเอก ณรงค์ สวนแก้ว ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ณ ลานกีฬาอ่างเก็บน้ำค่ายสีหราชเดโชไชย
QR Code หน้านี้