เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมประชาคม การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดประชุมประชาคมในพื้นที่ เรื่อง การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อสำรวจความคิดเห็นของชุมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และมติที่ต้องการ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ผู้นำชุมชนและผู้ปกครองของเด็กเข้าร่วมประชุมประชาคม ณ อาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้