เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)(เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ดตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ไฟล์ที่ 1. แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)(เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
ประเภท
ขนาด 3.15 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้