เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมเครนกระเช้าอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่ 1.
ประเภท
ขนาด 5.71 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้