เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำแผนและพัฒนาโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายมนตรี สุพรหมอินทร์ ผอ.กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำแผนและพัฒนาโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้