เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านโคกฟันโปง (ถนนสายบ้านกอก-บ้านโคกฟันโปง ช่วงสามแยกสุขสวัสดิ์ถึงสามแยกบ้านโคกฟันโปง) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่ 1.
ประเภท
ขนาด 2.64 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้