เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และรายการอาคารชุด (ภ.ด.ส.4) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ดตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ไฟล์ที่ 1. รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
ประเภท
ขนาด 2.27 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. รายการอาคารชุด (ภ.ด.ส.4)
ประเภท
ขนาด 0.09 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้