เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 128 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่ 1. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 128 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท
ขนาด 3.81 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้