บ้านเป็ดมินิมาราธอน

บ้านเป็ดมินิมาราธอน 2019

อ่าน 16,914
บ้านเป็ดมินิมาราธอน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562
BANPED MINI - MARATHON 2019
โดย เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วันที่สมัคร
    
***เปิดรับสมัคร รอบที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ สมัครฟรี ...!!!! 
            
ทาง www.banped.go.th/run  ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ถึง 5 ธันวาคม 2562 (ไม่สามารถสั่งซื้อเสื้อได้)

     *** รับสมัครหน้างาน ณ สวนสาธารณะบึงหนองโคตร
             วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น.
             วันที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 - 20.00 น. 
             วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 04.30 น.


     *** รับสมัครนักวิ่งแฟนซีหน้างาน วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 04.30 น.
             
อันดับที่ 1 - 3 รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
             อันดับที่ 4 - 6 รับของรางวัลที่ระลึก

              เกณฑ์การตัดสินนักวิ่งแฟนซี
                      - ความคิดสร้างสรรค์ 40 คะแนน
                      - สวยงามโดดเด่น, เรียกรอยยิ้ม 40 คะแนน
                      - แนวคิดเกี่ยวเนื่องกับงานวิ่ง 20 คะแนน

                      *** ไม่ล้อการเมือง
                      *** คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
วันที่วิ่ง
 
      วันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562

สถานที่จัดงาน
      ณ สวนสาธารณะบึงหนองโคตร ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ระยะวิ่ง
     การวิ่งระยะ Fun Run 4.7 กิโลเมตร             ปล่อยตัว 05.45 น.
      การวิ่งระยะ Mini Marathon 12.5 กิโลเมตร    ปล่อยตัว 05.30 น
.


เสื้อ (สำหรับจำหน่าย)
 
  ** สำหรับผู้สมัครวิ่ง ที่สั่งจองเสื้อ
       รับเสื้อและ Bib ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น.
                           วันที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 - 20.00 น.
       ณ สวนสาธารณะบึงหนองโคตร ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


ช่องทางการชำระเงิน (สำหรับผู้สมัครที่สั่งจองเสื้อ)
     
*** ชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562


เสื้อ (สำหรับแจก)
       *** แจกฟรีสำหรับผู้สมัครวิ่งที่มีภูมิลำเนา ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
         จำนวน 150 คนแรก ที่เดินทางมารับ Bib  ***นำบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน มาด้วย
         รับเสื้อและ Bib ในวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา
10.00 - 20.00 น.
         ณ สวนสาธารณะบึงหนองโคตร ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


สำหรับผู้สมัครวิ่ง ที่ไม่ได้สั่งจองเสื้อ
       *** สามารถเดินทางมารับ Bib
ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น.
                                            วันที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 - 20.00 น.
       ณ สวนสาธารณะบึงหนองโคตร ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


เหรียญรางวัล
    
  *** เหรียญรางวัล จำนวน 1,000 เหรียญ สำหรับนักวิ่งที่วิ่งเข้าเส้นชัย ตามอันดับที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกำหนด ของแต่ละรุ่น 

ถ้วยรางวัล
   
*** นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยอันดับที่ 1 - 3 ของแต่ละรุ่นอายุ แบ่งชาย หญิง รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลเส้นทางการวิ่ง


ประเภทการแข่งขันและรุ่นอายุการแข่งขัน


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
      กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
      โทร. 043-423869-70 ต่อ 471
      Website : www.banped.go.th/run/
      Facebook Fanpage : บ้านเป็ดมินิมาราธอน ครั้งที่ 10

 
สมัครวิ่ง แจ้งชำระเงิน