เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กระดานสนทนา

วันที่ หัวข้อ โดย อ่าน ตอบ
17 ก.ย. 2562 ช่วยซ่อมตะแกรงฝาท่อ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
นที 6 1
17 ก.ย. 2562 แจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
นิดา 6 1
03 ก.ย. 2562 ท่อระบายน้ำ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
นินิว 21 1
31 ส.ค. 2562 กลิ่นสารเคมี
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
Cheeradet kyb 13 1
07 ส.ค. 2562 ภัยแล้ง..
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
กร 18 1
07 ส.ค. 2562 ขอความอนุเคระห์ตัดกิ่งไม้
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
นางฉันทนา โรมจันทร์ 40 2
29 ก.ค. 2562 ขอสอบถามอัตรากำหนดค่าเก็บมูลฝอย
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ณัฐวุฒิ สุขแสน 32 2
02 มิ.ย. 2562 แจ้งเรื่องขอไฟฟ้าส่องสว่างถนน
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
นางสาวอนงนาฎ ธรรมบูรณวิทย์ เบอร์ติดต่อ 086-8612559 45 2
13 พ.ค. 2562 สอบถามเรื่องบ้านเป็ดมินิมาราธอน
เรื่องทั่วไป
สมนึก คนขอนแก่น 29 1
01 เม.ย. 2562 ขอขอบพระคุณทางเทศบาลบ้านเป็ด
เรื่องทั่วไป
ละมุล 33 1
13 ก.ค. 2560 เผาไม้
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ชิต 49 1
21 มิ.ย. 2560 ถังใส่ขยะไม่มี
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
หมวดอนันต์ 31 1
31 มี.ค. 2560 ทิ้งขยะในที่สาธาระณะ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ดรุณี จันทะรี 46 2
14 มี.ค. 2560 ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ริมรั้วหมู่บ้าน
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
สุพัฒน์ 25 2
14 มี.ค. 2560 แจ้งเรื่องร้องเรียน
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
คนบ้านเป็ด 24 4
03 ก.พ. 2560 ต้องการชำระค่าภาษี ขอหมายเลขบัญชีสำหรับโอนจ่ายตรงไปยังเทศบาลบ้านเป็ดคะ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
คนขอนแก่น เฮารักบ้านเกิด 24 1