เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด พ.ศ. 2558 และ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

ไฟล์ที่ 1. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ประเภท
ขนาด 3.45 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้